Slovenian Immunological Society (SID)

Slovensko imunološko društvo

www.imunolosko-drustvo.si

 

President (and office):

Prof. Dr. Vladka Čurin Šerbec

Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva 6

1000 Ljubljana SI

Slovenia

Tel: 386 1 5438 165

 

Secretary General:

Assoc. Prof. Dr. Mojca Narat

Department of Animal Science,

University of Ljubljana

Groblje 3

1230 Domžale

Tel: 386 1 7217 916